Band in a box

Foto Detta program finns kan man säga i fem olika storlekar:

Band-in-a-Box Pro 2016 1.495:-
Band in a box Mega Pak 2.495:-
Band in a box Ultra Plus 4.450:-
Band in a box Everything PAK 5.395:-
Band in a box Audiophile Edition 5.950:-

VAD SKILJER DÅ DESSA PROGRAMSTORLEKAR ÅT?
Du kan jämföra dessa program på denna länk:
http://www.bandinabox.com/bb.packages.php?os=win&lang=sv
1) Band-in-a-Box Pro 2016 kan man säga är grundpaketet för Band-in a box.
Band-in-a-Box Pro 2016 Win DOWNLOAD
Nedladdning. Efter betalning får du serienummer och länk för nedladdning

Med Band-in-a-Box får du ett band att lira tillsammans med i din dator! Det prisbelönade Band-in-a-Box® är så enkelt att använda! -- Skriv bara in ackord i en sång med standard-ackordsymboler (som C, Fm7 eller C13b9), -- välj stilen du vill ha, sedan fixar Band-in-a-Box resten... -- Band-in-a-Box skapar automatiskt ett komplett arrangemang i proffskvalité med piano, bas, trummor, gitarr och stråkar, i ett brett utbud av populära stilar (Jazz, Pop, Country, Classical, och mer). PLUS... Lägger till VERKLIGA komp till din sång med RealTracks och RealDrums. Dessa är faktiska inspelningar av toppstudiomusiker som ersätter MIDI-spåret med audioinstrument. Det låter som riktiga musiker, eftersom det är inspelningar av riktiga musiker! Det finns många nya spännande funktioner i Band-in-a-Box 2016! Stilhämtaren är nydesignad och förstärkt med många nya funktioner, inklusive fönster som kan storleksförändras, kolumn: sortera, valbar teckenstorlek. 4-takters förhandsvisning av den aktuella låten, och mycket mer. Intelligent förslag på stil: Skriv in namnet på en bekant låttitel i Stilhämtaren och Band-in-a-Box kommer att lista stilar vars genre, känsla och tempo liknar den låten! Ackordfönstret har ett nytt utseende. Redigeringsfönstret för Audio har förbättras med bl.a enklare zoomning. Importera Audio har förbättras. Nytt menykommando för att konvertera ljudspår typ (stereo/mono) tillagt. Öppna & spara MusicXML-filer. Ny meny layout: Varje meny förenklas med fler undermenyer. Automatiska spårnamn inkluderar nu det antal, om det finns 2 spår med samma namn. Gulmarkerade tips i olika fönster visar detaljerad information om spårnamnet och annan data. Gitarrfönster har förbättrats med dynamisk storleksändring av greppbrädan och GitarrCapostöd. ExportListor över Styles, Realtracks eller RealDrums. Logga meddelanden förbättrade, inspelning flera meddelandetyper. Stildemos omgjorda med jämn volym. Download Manager för att automatisera nedladdningen av Band-in-a-Box add-ons i bakgrunden, nås inifrån programmet. Ställa in "Spårtyp" för basen visar nu basklav med tabulatur. 201 fler RealTracks (se nedan) (Sets 228-253) och inkluderar 24 RealTracks in the Bonus 49-PAK. Band-in-a-Box® 2016 för Windows inkluderar RealBand 2016, Din Allt-i-allo Audio Workstation och ackompanjemangprogram med mer än 30 nya funktioner. Realtracks synkoperar bättre, låter mer musikaliskt, och är tempoberoende. ...OCH MER!!

NEW! 201 more RealTracks with great new Jazz, Rock-Pop, and Country Styles 71 NEW Jazz, Blues & Funk RealTracks: There is a new "Crooner" Big Band Jazz Horns RealTracks set, with a complex, 9-part horn section! All 9 horns play together, or you can use the individual horns on their own. There are new sets by world-class, famous musicians such as Jon Herington (guitarist for Steely Dan and others), Danny Gottlieb (drummer for Pat Metheny and others), and Alex Al (bassist for Michael Jackson and others). We also have many new Funk styles, spread over two RealTracks sets. There are also new blues styles, with resonator guitar and baritone guitar RealTracks. 67 NEW Country, Folk and World RealTracks: In the world of country, we cover the old and the new! There is a set of modern pedal steel RealTracks, with sounds that you hear all the time on country radio. We also have old-school styles, including a set of "bent-note" piano styles, reminiscent of 50s and 60s classic country. There are also wonderful new folk and world styles, including "Oberkrainer," a very distinctive and very recognizable sound from the regions around the Alps, featuring horns, accordion and guitar. There are also "Old Time" Americana RealTracks, as well as new Celtic percussion. 63 NEW Pop and Rock RealTracks: RealTracks from lite pop, to crunchy rock, to old-school punk are covered with this RealTracks release. We have a set of RealTracks rhythm guitar styles from up-and-coming guitar wizard Zane Carney. Zane is perhaps best known as John Mayer's guitarist, but also well-established in his own right, and he has recorded 4 new RealTracks styles for Band-in-a-Box. In addition to these, we have modern RnB styles, for people who want a more current sound, and we also have classic punk, very useful brushes and percussion styles, and exciting Surf-Rock!

System Requirements for Band-in-a-Box®
Windows®: XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 or 64-bit)
Minimum 1GB RAM (2GB+ recommended)
Minimum 1.0 GHz processor (2GHz+ multicore recommended)
1GB free Hard Disk space for a minimal install (15GB+ recommended)
Pro RealCombos: ~10 GB
MegaPAK RealCombos: ~20 GB
Full UltraPlusPAK or EverythingPAK when installed to internal hard drive: ~90 GB
(another ~80 GB is required for the installation files when downloading the UltraPlusPAK or EverythingPAK)
Please note: Hard Drive versions of the UltraPlusPAK, EverythingPAK or Audiophile Edition do not require any hard disk space when run directly from the external hard drive they are shipped on.
1024x768 screen resolution (1360x768+ recommended)
DVD-ROM drive for shipped versions of the Pro or MegaPAK.
USB port for the UltraPlusPAK, EverythingPAK or Audiophile Edition.
Sound card or MIDI module.
Internet connection recommended for activation and updates.


GDPR Kontakt: 070-51 837 22