GDPR

Hur hanterar Kulander Musik AB dina personuppgifter?

GDPR: (General Data Protection Regulation) är den nya europeiska dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018. (Den ersätter den gamla personuppgiftslagen PUL.) GDPR har till syfte att stärka den enskildes rätt till skydd för sina personuppgifter och denna förordning gäller i hela EU.

Vår hantering av kunders personuppgifter: Vi sparar följande uppgifter om våra kunder:
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Leveransmottagare
 • Fakturamottagare
 • De uppgifter som krävs för att en korrekt leverans och faktura skall kunna skickas. Fakturor skall i bokföring sparas lagstadgat antal år, vi följer dessa regler.
 • Vi sparar också de referensnummer som du lämnar.
 • Vi sparar alla de upplysningar som du skickar vid beställningen, och registrerar dig då som kund, detta för att kunna kontakta dig om något är oklart vid beställning och för att kunna leverera och fakturera enligt de uppgifter du angivit.
Inga andra uppgifter om dig finns sparade hos oss.
Varför sparar vi dessa uppgifter?
 • Vi sparar dessa uppgifter för att kunna uppfylla det avtal som en order innebär, (leverans och fakturering) och vid behov kunna kontakta dig ang. oklarheter vid beställning eller leverans eller utebliven betalning.
 • Vi kan även använda e-postadresser för reklamutskick till dig som kund.
Lagring/Utlämningar av personuppgifter
 • Vi lagrar dina uppgifter på ett säkert sätt så att de är oåtkomliga för personer utifrån.
 • Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon annan part, företag eller organisation.
Hur länge sparas dina uppgifter/vilka rättigheter har du?
 • Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.
 • Som kund har du alltid rätt att:
  • begära ut samtliga uppgifter som rör din person eller kräva rättelser.
  • begära att bli borttagen ur våra register, det sker då så snart detta är möjligt och så långt som lagen medger (p.g.a. bokföring, fakturering och garantibestämmelser).
  • begära att bli borttagen från de reklamutskick vi gör till våra kunder.

Har du fler frågor om GDPR kan du läsa mera på www.datainspektionen.se.


Har du frågor omkring detta är du alltid välkommen att kontakta oss.